IndustriMinnesvård Bergslagen

Jag arbetar med dokumentation och skadeinventeringar med åtgärdsförslag och vårdplaner inom:

- byggnadsvården och
- industrihistoriskt intressanta miljöer

Jag har erfarenhet av och särskild kunskap inom transport- och industrilogistik, styr- och reglersystem samt elkraftproduktion och järnvägsteknik.

Mina uppdragsgivare är privatpersoner, företag och kommuner.

IndustriMinnesvård Bergslagen
Tommy Leek
Stigaregatan 19
738 34 Norberg
Tel. 073-088 96 93, 0223-200 55
E-post: t.leek@telia.com

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Kunskaps-och traditionsförmedlare
Text, bild, kurser
Dokumentationer, vårdplaner
Vårdplaner, arbetsbeskrivningar
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård