Målerikonsult Herbert Sandner

Jag har lång erfarenhet av byggnadsmåleri, från enklare hus till kyrkor och slott, och förmedlar gärna min mångåriga kunskap.

Numera målar jag inte så mycket själv, men gör arbetsbeskrivningar om målning, kontroller och vårdplaner för såväl äldre som moderna hus. Jag håller även föredrag och kurser om målning.

Målerikonsult Herbert Sandner
Herbert Sandner
Rudbecksgatan 9
722 16 Västerås
Tel. 070-755 13 90 

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Kunskaps-och traditionsförmedlare
Text, bild, kurser
Dokumentationer, vårdplaner
Vårdplaner, arbetsbeskrivningar
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård