Vallby Friluftsmuseum

På Vallby Friluftsmuseum kan du hitta exempel på de olika restaureringsideologier som passerat revy under de drygt 90 år som museet funnits.

Som en del av Västerås stad har vi ett viktigt uppdrag som traditionsförmedlare till nya generationer och nyinflyttade. Hur levde man och hur byggde man sina hus i Sverige och Västmanland?

Kom hit och få inspiration!

Mera information: www.vallbyfriluftsmuseum.se

Vallby Friluftsmuseum
Museitekniker Mikael Kruse
Vallby Friluftsmuseum
724 80 Västerås
Tel. 021-39 80 70
E-post: vallby.friluftsmuseum@vasteras.se

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Kunskaps-och traditionsförmedlare
Text, bild, kurser
Dokumentationer, vårdplaner
Vårdplaner, arbetsbeskrivningar
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård